ลำเรื่องต่อกลอน

หมอลำเรื่อง คณะเสียงอีสาน เรื่องฮอยปานดำ ฮอยปูนแดง
อชาติศัตรู ลำโดยคณะ ฟ้าสีคราม
ลำเรื่อง หาบช้างซาแมว ลำโดยคณะ ฟ้าสีคราม
ลำเรื่อง สาวเวียงจันทร์สะอื้น ลำโดยคณะ ฟ้าใหม่สีคราม
ลำเรื่อง พระเวสสันดร ลำโดย ปฉลาดน้อย อังคนางค์  คุณไชย
ลำเรื่อง  ผาแดงนางไอ่ ลำโดยคณะ เพชรอุบล 
ลำเรื่อง หมอลำอีสาน  นกกระยางขาว ลำโดย ปฉลาดน้อย อังคนางค์ คุณไชย
ลำเรื่อง เตมีย์ใบ้ ลำโดย คณะฟ้าสีคราม

Recent Posts

free counters